skip to Main Content
Pip Là Gì? Tìm Hiểu đơn Vị đo Biến động Tỷ Giá

Pip là gì? Tìm hiểu đơn vị đo biến động tỷ giá

Biến động giá trong thị trường ngoại hối giao ngay được thể hiện bằng “pip” (percentage interest point). Một pip là đơn vị nhỏ nhất trong tỷ giá của một cặp tiền tệ hay hàng hoá. Giá trị của một…

Xác Thực Tài Khoản Forex

Forex là gì?

Thị trường ngoại hối (Forex hay FX) là một trong những thị trường hoạt động sôi nổi nhất trong lĩnh vực tài chính. Khi mới xuất hiện, giao dịch ngoại hối hay giao dịch tiền tệ chỉ dành cho các…

Back To Top