skip to Main Content
Chiến Lược Giao Dịch Forex Với Chỉ Báo RSI

Chiến lược giao dịch Forex với chỉ báo RSI

Khi có một khoản tiền nhàn rỗi, bên cạnh lựa chọn gửi tiền tiết kiệm ngân hàng hay đầu tư bất động sản, nhiều nhiều lựa chọn tham gia vào thị trường tài chính, điển hình nhất là thị trường…

Cách Tính Toán Rủi Ro Trong Giao Dịch Forex

Cách tính toán rủi ro trong giao dịch forex

Quản lý rủi ro là một vấn đề lớn không chỉ riêng đối với thị trường Forex mà bất kỳ ngành nghề nào cũng phải đối mặt khi lập kế hoạch hoạt động. Sự quyến rũ của các mức lợi…

Tìm Hiểu Về Giao Dịch Phá Vỡ Xu Hướng (Breakout)

Tìm hiểu về giao dịch phá vỡ xu hướng (Breakout)

Chiến thuật giao dịch với Breakout (phá vỡ) là một chiến thuật phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Khi giá phá vỡ một mức quan trọng, có nghĩa là nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Tuy…

Back To Top