skip to Main Content
Cách Tính Toán Rủi Ro Trong Giao Dịch Forex

Cách tính toán rủi ro trong giao dịch forex

Quản lý rủi ro là một vấn đề lớn không chỉ riêng đối với thị trường Forex mà bất kỳ ngành nghề nào cũng phải đối mặt khi lập kế hoạch hoạt động. Sự quyến rũ của các mức lợi…

Tìm Hiểu Về Giao Dịch Phá Vỡ Xu Hướng (Breakout)

Tìm hiểu về giao dịch phá vỡ xu hướng (Breakout)

Chiến thuật giao dịch với Breakout (phá vỡ) là một chiến thuật phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Khi giá phá vỡ một mức quan trọng, có nghĩa là nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó. Tuy…

Tìm Hiểu Về đòn Bẩy Trong Giao Dịch Forex

Tìm hiểu về đòn bẩy trong giao dịch forex

Một trong những lý do khiến nhiều người bị thu hút bởi thị trường ngoại hối so với các công cụ tài chính khác là vì với forex, bạn thường có thể sử dụng đòn bẩy cao hơn nhiều so…

Back To Top